Świerk biały 'Blue Planet'
Picea glauca 'Blue Planet'

Miniaturowy, wolno rosnący krzew o początkowo kulistym, z wiekiem szerokostożkowatym pokroju. Igły drobne, bardzo krótkie barwy zielonkawo-niebieskiej.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe niewielkie. Lubi stanowiska słoneczne. Do nasadzeń w miniaturowych ogródkach i w pojemnikach. Nowa, cenna odmiana świerka białego.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia